2018-2019 AV DÖNEMİ
AYDINCIK İLÇESİ AV KOMİSYON KARARI
 
Karar Tarihi  : 09.01.2018
Karar No        : 2
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Aydıncık İlçe Kaymakamı Sayın Yavuz AKYOL başkanlığında, ildeki bakanlık bölge müdürlüğüne bağlı il Şube Müdürlüğüne bağlı Sorgun DKMP Şefi Metin YIKILMAZ, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Aydıncık İlçesi Orman  İşletme Şefi Ferhat KOYUNCU İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Samed ÇAKIR, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil AKYOL İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Ast. Kıd. Başçavuş Mehmet ENGİN, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cengiz ŞEKER, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Mahalli Avcılar Atıcılar derneği Başkanı İdris Nebi KESKİN mahalli avcılar atıcılar derneği üyesi/avcı Ahmet GÜRGEN, Salim AÇIKGÖZ ve Cemal AÇIKGÖZ mahalli avcılar atıcılar derneği den teşekkül ettirilen ilçe av komisyonu 09.01.2018 tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda saat 10:30 de toplanarak 2018-2019 av dönemi için Merkez Av Komisyonuna (MAK) sunulmak üzere aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
 
1-Komisyonca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları ve Avlanma Süreleri:
Kanunun 4. maddesi gereğince belirlenen listede yer alan av hayvanlarının avlanma süreleri bölgemizin yaşam koşulları ve av hayvanlarının biyolojileri dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir.
a ) I. grup avlanabilen kuşlardan, bıldırcın ve üveyik avının;
  25.08.2018 Cumartesi günü başlayıp, 18.11.2018 Pazar günü sona ermesi,
 
b) II. grup avlanabilen kuşlardan, kum kekliği ve kınalı keklik avının;
  27.10.2018 Cumartesi günü başlayıp, 27.01.2019 Pazar günü sona ermesi.
c) III. grup avlanabilen kuşlardan, Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avının;
13.10.2018 Cumartesi günü başlayıp, 24.02.2019 Pazar günü sona ermesi.
d) IV. grup avlanabilen kuşlardan, alakarga, küçük karga, ekin kargası,  leşkargası ve saksağan avının;
25.08.2018 Cumartesi günü başlayıp, 24.02.2019 Pazar günü sona ermesi.
e) I. grup memeli av hayvanlarından, yabani tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarı avının;
27.10.2018 Cumartesi günü başlayıp, 27.01.2019 Pazar günü sona ermesi.
f) II. grup memeli av hayvanlarından, yaban domuzu ve çakal avının;
25.08.2018 Cumartesi günü başlayıp, 24.02.2019 Pazar günü sona ermesi.
g) Yukarıda yazılı av hayvanlarının avının belirtilen tarihler arasında Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günlerinde ve resmi ve idari tatil günlerinde yapılabilmesini,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Komisyonca Avına İzin Verilen Av Hayvanlarının Avlanma Limitleri:
Avına izin verilen av hayvanlarının, avcı başına bir av günü için en fazla;
 
KUŞLAR
Avlanma Limiti
Bıldırcın
10
Üveyik
5
Karatavuk, öter ardıç, sakarca
3’er
Tahtalı
4
Kaya güvercini
6
Çulluk
5
Saksağan
15
Sakarmeke
4
Alakarga, suçulluğu (bekasin)
1’er
Kınalı keklik ve kum kekliği
Toplamda 2
Çil keklik, bu av sezonunda sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Van, Kayseri, Aksaray, Tunceli, Giresun, Yozgat, Bayburt ve Tokat illerinde avlanacaktır.
2
Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kılkuyruk olabilir)
Toplamda 6
Küçük karga, ekinkargası ve leşkargası
Toplam 15
Serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.)
Yılda Toplam 6
MEMELİLER
Avlanma Limiti
Yabani tavşan
1
Ada tavşanı
0
Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)
5
Kaya Sansarı
2
Yaban domuzu (sürek avında avcı başına) (sürekçiler av yapamaz)
5
Çakal
0
Tilki
0
 
3-Komisyonca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları:
Tilki’nin ilimizde popülasyonlarının azaldığı ve nesillerinin tehlike altında olduğu gözlendiğinden, bu memeli/kuşların avının 2018-2019 av sezonunda yasaklanması,
(Bu bölümde sadece il sınırları dahilindeki avlaklarda çeşitli nedenlerle popülasyonu azalan ve nesli tehlike altına giren, 2017-2018 av dönemine ait MAK Kararının EK LİSTE-II de avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanlarından, avının yasaklanması öngörülenler belirtilecektir.)
 
 
 
 
4- 2017-2018 Av Döneminde Komisyonca Koruma Altına Alınan Av Hayvanlarından Avlatılması Talep Edilen Türler:
..........., ................., ............., ..............’nın ilimizde  popülasyonlarının arttığı gözlendiğinden, bu memeli / kuşların avının 2018-2019 Av sezonunda açılması,
…… avının; ..../..../ 2018 Çarşamba/Cumartesi günü başlayıp, ..../…./ 20.. Pazar günü sona ermesi.
 
TÜR
LİMİT
...............
.............. Adet
 (Bu bölümde sadece il sınırları dahilindeki avlaklarda popülasyonu artan 2017-2018 av dönemine ait MAK kararında EK LİSTE-I koruma altına alınan av hayvanlarından, avının açılması öngörülenler belirtilecektir.)
5- Komisyonca Yasaklanan Avlanma Usul ve Şekilleri:
Kanunun 6’ncı maddesinde yasaklanan avlanma usul ve şekillerinin dışında, ilimiz dahilinde yapıldığı tespit edilen ......................... avlanma şekil ve usulleri ile avlanmanın yasaklanması için MAK’na teklifte bulunulmasına,
(Bu bölümde iliniz dahilinde yapıldığı bilinen ve yasaklanması öngörülen avlanma usulleri belirtilecektir.)
 
6-Komisyonca Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri İle Özellikleri:
a-..........................................
 (Bu bölümde avlanmada kullanılmasının yasaklanması öngörülen araç ve gereçler ile bunların özellikleri belirtilerek teklif edilecektir.)
 
7- Mücadele Maksatlı Avlanma Esas ve Usulleri:
(Bu bölümde Kanunun 6/3 maddesi gereğinde mücadele maksatlı avlanma, silahları, araç ve gereçleri taşıma ve köpek bulundurma esasları ile eğitilmiş hayvanlarla ile Atmaca gibi- avlanma esasları belirlenerek teklif edilecektir.)
 
8-İl Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Alanlar:
 
8.1- Av hayvanlarının tabii ortamlarında korunarak çoğalmalarını temin etmek maksadıyla avlanmanın yasaklandığı genel ve devlet avlaklar:
İlçe Av Komisyonlarınca gerekçeleri belirtilerek ve il Av Komisyonumuzca uygun görülen;
a-) Kazankaya Avlağı
Yasaklama gerekçesi; 2018 yılı içerisinde keklik yerleştirilmesi yapılacaktır.
Doğusu: Yozgat İli ve Çorum İli il sınırından başlayarak Kazankaya Köy yolu, Köy içi ve Aydıncık –Alaca karayolu bağlantı noktası.
Kuzeyi: Yozgat İli –Çorum İli Sınırı boyunca
Batısı: Yozgat İli ve Çorum İli il sınırından başlayarak Aşağıkuyucak Köyü, Büyük Toraman Köy ve Aydıncık-Alaca Yolu bağlantı noktası
Güneyi: Kazankaya Köyü bağlantı noktasından, Aydıncık-Alaca Yol boyu Büyüktoraman köy yolu bağlantı noktası.
8.2-Genel Müdürlük Oluru ile yaban hayvanı yerleştirildiği için ava yasaklanması gereken sahalar:
 
9-Diğer Hususlar:
(Bu kısımda av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine yönelik MAK’ta gündeme getirilmesi istenen konular/hususlar/talepler yazılacaktır.)