T.C.
AYDINCIK KAYMAKAMLIĞI
Açık Alanlarda Düğün ve Benzeri   Etkinliklerin Yapılması İle İlgili Emir
 
    Alınan tüm emniyet tedbirlerine rağmen ilçemizde yapılan düğün, nişan, asker eğlencesi gibi halkımızın toplu olarak katıldığı etkinliklerde olumsuz olayların yaşandığı ve buda ilçemizin Kamu huzur ve güvenliği tehlikeye düşürdüğü gözlenmiştir. Bu tür olumsuz olayların önlenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32. Maddesinin ç fıkrası uyarınca Aydıncık İlçesi mülki sınırları içerisinde alınan “Güvenlik Tedbirleri” kapsamında;
 
    1- İlçemizde yapılacak olan düğün, vb. vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte katıldığı toplu etkinliklerde kesinlikle silah atılmasına müsaade edilmemesi, havai fişek atışının kontrol altında tutulması ve yapılacak atma eyleminin mutlak suretle Proteknik maddelerin ateşlenmesi için yeterlilik belgesi olan kişilerce yapılması hususuna dikkat edilecektir.

    2- Gerçekleştirilecek düğün vb. etkinliklerde Jandarma/Emniyet’e 5 (beş) gün önceden yazılı şekilde bilgi verilip müracaat edilecek ve ilgili kurum gerekli tebligatı yapacak.
 
    3- Düğünlerin kapanma saati saat 23:00 olacak ve riayet edilecek.
 
    4- Düğün müracaatlarında kesinlikle düğün sahibine ya da düğün müracaatı yapan kişiye dikkat etmesi gereken hususlar kanun maddeleri belirtilerek tebliği yapılacak.
 
    5- İzinli bile olsa düğünlerde olumsuzluk çıkması durumunda etkinliğe son verdirilecek emre göre hareket etmeyenler hakkında kesinlikle idari yaptırım uygulanmasına.
 
    6- Etkinliklerde vatandaşın görevlilere yardımcı olması konusunda sürekli olarak muhtarlar diyalog halinde olacak ve bu konuda sorumlu olacaklardır.
 
    7- İlgili kolluk kuvvetleri tarafından yukarıda bahsedilen hususların takip edilerek etkinlik adreslerinin denetlenmesine,
 
    8- Alınan kararların belediyeye ait anons araçları ile,  merkez ve köylerde muhtarlıklar tarafından halka duyurulmasına,
 
              Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı hareket ettiği tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümlerince ve Kabahatler Kanununun 32. ve 36.   maddesi gereğince, diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere  idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna duyurulur.
AYDINCIK KAYMAKAMLIĞI