AYDINCIK KAYMAKAMLIĞI’NDAN
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6’ıncı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3’üncü maddeleri gereğince, 2017 yılı için İlçemiz merkezinde toplantı,gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ve güzergâhlar  ile afiş ve pankart asılacak yerler;
 
        1. TOPLANMA BÖLGESİ : İlçemiz Danlıdağ mahallesi Kümbetova Caddesi Sanayi Sitesi karşısı.
 
        2. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : İlçemiz Danlıdağ mahallesi Kümbetova Caddesi Pazar yerinden başlayarak Sanayi sitesi karşısını takiben Ağıllı Caddesi üzerinde bulunan Merkez Camii’ye kadar.
         3. TOPLANTI ALANI: İlçemiz Danlıdağ mahallesi Kümbetova Caddesi Pazar Yeri.
         4. DAĞILMA BÖLGELERİ: Kümbetova Caddesi, Ağıllı Caddesi ve Çekerek Caddesi
         5. AFİŞ VE PANKART ASMA BÖLGELERİ: Kümbetova Caddesi Murat DÜŞMEZ Caddesi yol kesimi, Kümbetova Caddesi Ş.Mustafa ÜNGÖR Caddesi yol kesimi ve Toplantının düzenleneceği Aydıncık Pazar Yeri                                              TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN 6'NCI MADDESİ UYARINCA
                              BAYDİĞİN BELEDİYESİNDE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK YERLERE AİT KARARDIR.
 
  1. 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun 6’ncı  maddesi gereğince Baydiğin Belediye  hudutları içerisinde;
a. 2911 Sayılı Kanun kapsamına giren açık hava toplantılarının Baydiğin Beldesinde Mezarlık ile Cami arasında kalan meydanlıkta yapılmasına
b. Gösteri yürüyüşünün toplantı mahallinden Mollaismailoğlu ve Aydıncık yollarının kesiştiği alana kadar giden yol boyunca yapılmasını
c. Gösteri yürüyüşüne katılanların toplantı mahallinden Mollaismailoğlu köyü ve Aydıncık yollarının kesiştiği alana kadar giden yolun bitiminde dağılmalarını
  1. İş bu karar 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3’üncü maddesi uyarınca belde halkı  ve ilgililere duyurulur.